top of page

               Ritratti 2020               

               Ritratti 2021               

Robert Inguanez-0423.jpg

Il-Ħadd, 25 ta’ Lulju 2021

Jum il-Festa

Quddiesa Kantata bis-sehem tal-Banda Queen Victoria A.D.1865

Robert Inguanez-0159.jpg

Il-Ħadd, 25 ta’ Lulju 2021

Jum il-Festa, Quddiesa bil-Paneġierku tal-Festa

Jinseġ il-Paneġierku il-Patri Joseph Adami OP

Robert Inguanez-0024.jpg

Is-Sibt, 24 ta’ Lulju 2021

It-Tielet Jum tat-Tridu u Lejlet il-Festa
L-Aħħar Jum tat-Tħejjija u Lejlet il-Festa dedikat għall-bżonnijiet tal-benefatturi ħajjin u mejtin tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu.

Robert Inguanez--4.jpg

Il-Ġimgħa, 23 ta’ Lulju 2021

It-Tieni Jum tat-Tridu
It-Tieni Jum tat-Tħejjija dedikat għat-Tiġdid Spiritwali tal-Komunita' Parrokkjali b'mod partikolari tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu u l-membri Żrieraq tat-Terz'Ordni Karmelitana.

Robert Inguanez-7.jpg

Il-Ħamis, 22 ta’ Lulju 2021

L-Ewwel Jum tat-Tridu
L- ewwel Jum tat- tħejjija dedidkat għall- Vokazzjonijiet Reliġjużi.

Jum il-Fratellanza (13).jpg

L-Erbgħa, 21 ta’ Lulju 2021

Jum il-Fratellanza

Quddiesa f'Jum il-Fratellanza u professjoni tal-fratelli l-ġodda bis-sehem tal-Queen Victoria Ensemble tal-Għaqda Karmelitana.

Klikkja r-ritratt għall-album
TK11-16072021w-LG.jpg

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Lulju 2021

Ħarqa ta' nar | Mount Carmel Fireworks Factory.
Ħarqa nar tradizzjonali mill-Mount Carmel Fireworks Factory fil-festa liturġika
tal-Madonna Tal-Karmnu.

Klikkja r-ritratt għall-album
bottom of page