top of page

               Ritratti 2015               

Ikklikja fuq l-album biex tara r-ritratti b'resolution akbar
Minn Qalb iż-Żrieraq 2015
Bejn il-Ġimgħa, 18 u l-Ħadd, 20 ta' Diċembru
 
Kampanja ġbir ta' fondi b'risq il-Fondazzjoni Qalb it-Tfal organizzata mill-Kummissjoni għar-Relazzjonijiet Pubbliċi b'kollaborazzjoni ma' Radju Leħen il-Karmelitani 101.4FM
Mawra f'San Marino
Bejn id-29 ta' Awwissu u l-4 ta' Settembru 2015

Il-Banda Queen Victoria A.D.  1865 bil-mawra tagħha f'San Marino u Rimini wara stedina uffiċċjali sabiex tieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum ir-Repubblika
Marċ tan-Nar mill-Banda Queen Victoria A.D. 1865 taż-Żurrieq
Il-Ħadd, 26 ta' Lulju 2015
Purċissjoni bl-Istatwa artistika u devota tal-Madonna Tal-Karmnu
Il-Ħadd, 26 ta' Lulju 2015
Marċ tradizzjonali mill-Banda Queen Victoria A.D. 1865 taż-Żurrieq
Il-Ħadd, 26 ta' Lulju 2015
Mount Carmel Fireworks Factory, Żurrieq
Is-Sibt, 25 ta' Lulju 2015
Ħarqa Nar tal-Art  mekkanizzat fi Pjazza Mattia Preti
Mount Carmel Fireworks Factory, Żurrieq
Is-Sibt, 25 ta' Lulju 2015
Ħarqa sinkronizzata mal-mużika Magic In The Sky.
Spettaklu ta' nar lejliet il-festa

 
Mount Carmel Fireworks Factory, Żurrieq
Il-Ġimgħa, 24 ta' Lulju 2015
 
Ħarqa ta' murtali u blalen
Marċ mill-Banda Queen Victoria A.D. 1865 taż-Żurrieq u Duke of Connaught's Own ta' Birkirkara
Il-Ġimgħa, 24 ta' Lulju 2015
Mount Carmel Fireworks Factory, Żurrieq
Il-Ħamis, 23 ta' Lulju 2015
Ħarqa ta' murtali u blalen
Marċ mill-Banda San Ġużepp tal-Ħamrun
Il-Ħamis, 23 ta' Lulju 2015
Programm Vokali u Strumentali mill-Banda Queen Victoria A.D. 1865 fuq il-planċier artistiku flimkien ma' ħafna elementi li akkumpanjaw lill-banda
L-Erbgħa, 22 ta' Lulju 2015
Mount Carmel Fireworks Factory, Żurrieq
L-Erbgħa, 22 ta' Lulju 2015
Ħarqa ta' murtali u blalen
Marċ mill-Banda Lourdes tal-Qrendi
It-Tlieta, 21 ta' Lulju 2015
Festi Interni matul il-ġimgħa tal-festa
 
Marċ mill-Banda San Ġużepp ta' Ħal Għaxaq
It-Tnejn, 20 ta' Lulju 2015
Ħruġ tal-Istatwa Artistika u Devota tal-Madonna tal-Karmnu min-niċċa għall- Knisja Arċipretali

Il-Ħadd, 19 ta' Lulju 2015

 

Bis-sehem tal-Banda Queen Victoria A.D.1865

Programm Strumentali mill-Banda Queen Victoria A.D. 1865 fl-okkażjoni tal-150 Sena Anniversarju mit-twaqqif tal-istess banda taħt il-Patroċinju tal-Eċċellenza tagħha il-President tar-Repubblika Marie-Louise Coleiro Preca.

Is-Sibt, it-18 ta' Lulju 2015


F'Misraħ ir-Repubblika

Barbeque Grandjuż
Il-Ġimgħa 17 ta’ Lulju 2015
 
Organizzat mill-Kummissjoni Armar fi Triq il-Kbira ħdejn il-Happy Return Bar.
Inawgurazzjoni tal-Armar fi Vjal il-Blue Grotto u Pavaljun tad-dawl | Marċ u Kunċert mill- Banda Żejtun

Il- Ħamis, il-16 ta' Lulju 2015

 

Misraħ ir-Repubblika, iż-Żurrieq


 
Serata ta' Marċi mill-Banda Queen Victoria A.D.1865 u inawgurazzjoni ta' pavaljun ġdid

L-Erbgħa, 15 ta' Lulju 2015

Bis-sehem tal-Banda Queen Victoria A.D.1865

Fiera Tradizzjonali
Il-Ħadd, 5 ta' Lulju  2015
Organizzata mill-Kumitat Ċentrali
Triq San Ġorġ, Nigret - Żurrieq
Lejla Sajfija
Is-Sibt, 4 ta' Lulju  2015
Organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani
Triq San Ġorġ, Nigret - Żurrieq
Barbeque organizzat mill-Kummissjoni Nar
L-Erbgħa, 1 ta' Lulju  2015

Triq San Ġorġ, Nigret - Żurrieq

Tnedija tad-diska Ewlenin kantata minn Shaun u Cynthia Zaffarese (Kompożizzjoni Paul Abela, Kliem Joe Julian Farrugia) u l-ktieb bl-istorja tal-Banda Queen Victoria A.D. 1865 miktub minn Alfred Camilleri u Mauro Farrugia

 Il-Ħadd, 28 ta' Ġunju 2015

Kunċert minn The Doncaster International Concert Band

 Il-Ħamis, 28 ta' Mejju 2015

Kunċert f' Mirsaħ ir-Repubblika

Dramm Sliem Għalik fis-Sala tal-Iskola Primarja

 Il-Ġimgħa, 22 ta' Mejju 2015

L-Artiġjanat fiż-Żurrieq
Il-Ġimgħa, 22 ta' Mejju  2015

Pjazza Santa Marija, Bubaqra
Festival Nazzjonali tan-Nar tal-Art Mekkanizzat
Is-Sibt, 18 ta' April 2015
Fuq il-Fosos tal-Furjana - Mount Carmel Fireworks Factory, Żurrieq

Esebizzjoni ta' tpinġija u poeżija fil-basement tal-Każin relatata mal-150 sena anniversarju tal-Banda Queen Victoria A.D.1865

 

Mill-Ħadd, 12 sal-Ħadd, 19 ta' April 2015

Kunċert ta’ Mużika Sagra, Vokali, Korali u Strumentali mill-Banda Queen Victoria A.D. 1865, Żurrieq fil-Pro-Katidral Anglikan ta’ San Pawl, il-Belt Valletta 

Il-Ġimgħa, 10 ta' April 2015

Kunċert mill-Queen Victoria Ensemble

Inawgurazzjoni tal-Wirja Sitio mtella' mis-Sezzjoni Żgħażagħ

Il-Ħamis, 26 ta' Marzu 2015

Tnedija ta' Triple Album mill-Banda Queen Victoria waqt attivita' fil-każin

 

Il-Ġimgħa, 20 ta' Frar 2015

Quddiesa animata mill-Queen Victoria Ensemble

Fil-Bażilika Madonna Tal-Karmnu, Valletta

 Il-Ħadd, 18 ta' Jannar 2015

Kunċert mill-Queen Victoria Ensemble
Is-Sibt, 3 ta' Jannar 2015
Fir-residenza San Vinċenz De Paul

 
Marċ mill-Banda Queen Victoria A.D. 1865 sabiex tiftaħ uffiċċjalment iċ-ċelebrazzjonijiet tal-150 Anniversarju ta' Storja Kontinwa.
Il-Ħadd, 4 ta' Jannar 2015
bottom of page