top of page

101.4fm

Leħen il-Karmelitani

SKEDA 2018

L-1 TA' DIĊEMBRU

Segwi

 Online

ON AIR

Skeda

AKTAR

Ritratti

Kuntatt

informazjoni

Leħen il-Karmelitani

Leħen il-Karmelitani jxandar minn studjo mgħammar b’teknoloġija avvanzata għall-aħħar, programmi varji ta’ mużika ta’ ġeneri diversi inklużi programmi ta’ marċi lokali, programmi b’temi reliġjużi u programmi bil-għan li jedukaw lis-semmiegħa dejjem aktar fuq l-istorja ta’ pajjiżna u l-folklor Malti fost oħrajn. Ma jonqsux lanqas, programmi b’intervisti ma personalitajiet Maltin, radju-drammi u ħafna aktar.


Għal dawn l-aħħar snin, Radju Leħen il-Karmelitani, xandar ukoll fix-xaħar tal-Milied b'għan filantropiku - dak li jinġabru fondi għal-fondazzjonijiet ta’ karita'. Flimkien ma' kummissjonijiet oħra fi ħdan l-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria Żurrieq, għal tliet ijiem mix-xandir, ir-radju jorganizza maratona ta’ ġbir ta’ fondi taħt it-tinda f’Misraħ ir-Repubblika fejn jittellgħu ħafna avvenimenti ta’ divertiment u spettaklu bl-għan li jinġabru aktar fondi. Fl-aħħar, ir-radju jagħlaq din it-trasmissjoni tiegħu ta' minn taħt it-tinda billi jgħaddi l-fondi miġbura lill-fondazzjoni magħżula biex tibbenefika minnhom.

Kumissjoni

Kummissjoni Radju 2019-2020

Arma final small.png

Carmen Zammit Farrugia

Chairperson

Arma final small.png

Jean Pirotta

Arma final small.png

Miriana Schembri

Arma final small.png

Maria Bonello

Arma final small.png

Reuben Galea

Arma final small.png

Ciappara Mariah

Arma final small.png

Farrugia Kurt

Djs

Djs u Preżentaturi

Anthony Aguis, Lee Bellizzi, Roderick Borg, Kevin Cachia, Abigail Camilleri, Emmanuel Camilleri, Francesca Camilleri, Angelo Caruana, Julia Cassar, Joe Chetcuti, Mariah Ciappara, Carmel D’Amato, Abigail Farrugia. Mro. Alfred Farrugia, Gina Farrugia, Joe Farrugia ‘Dulli’, Kenneth Farrugia, Mauro Farrugia, Rose Farrugia, Veronica Farrugia, Mark Farrugia Bayliss, Clyde Gauci, P. Renald Lofreda O.Carm, Joseph Micallef, Kelsey Micallef, Nicole Micallef, Antoine Pace, Jean Pierre Pirotta, Miriana Schembri, Daniel Spiteri, Daniel Vella, Cettina Zahra, Wee Blues.

Tekniċi

Lee Bellizzi

Maria Bonello

 Anthony Cachia

Julia Cassar

Angelo D'Amato

 Mario Dalli

Abigail Farrugia

Kelsey Micallef

 Ryan Schembri

  Sergio Spiteri

 Daniel Spiteri

Jean Pierre Pirotta

Ten 14 KLABB

Ingħaqad mal-Klabb Ten 14 għall-prezz ta’ €3 fis-sena u tingħata tifkira u kartolina f'għeluq sninek.

 

Biex tissieħeb membru agħmel kuntatt mal-Kummissjoni Radju.

 

Dawk li diġa' jiffurmaw parti mill-Klabb Ten 14 jistgħu jġeddu s-sħubija tagħhom ukoll, mingħajr ma jerġgħu jimlew il-formola.

Ibgħatu l-ħlas tagħkom flimkien mad-dettalji.

Ten14klabb
Attivitajiet

Kuntatt

Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Misraħ Ir-Repubblika, Iż-Żurrieq ZRQ1010

Tel: 21641605 | Sms: 50617310

Imejl: lehenilkarmelitani@gmail.com

Il-messaġġ tiegħek wasal

kuntatt

Kull dritt riservat © 2018

Iddisinjata: Ryan Schembri

bottom of page