top of page

               Ritratti 2017             

Ikklikja fuq l-album biex tara r-ritratti b'resolution akbar
Wirja ta' Presepji 
Bejn is-Sibt, 16 u s-Sibt, 30 ta' Diċembru 2017
B'diversi presepji esebiti mtella' mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani
O
 
Kunċert mill-Queen Victoria Ensemble
Is-Sibt, 16 ta' Diċembru 2017
Bis-sehem ukoll tal-QVB Freshmen Project 2017-2018
O
 
Minn Qalb iż-Żrieraq b'risq Dr Klown 
Bejn il-Ġimgħa, 15 u l-Ħadd, 17 ta' Diċembru 2017
Organizzata mill-Kummissjoni PR b'kollaborazzjoni ma' Radju Leħen il-Karmelitani 101.4FM
O
 
Dħul tal-Vara fin-Niċċa
Il-Ħadd, 30 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Marċ tan-Nar (2017)
Il-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Mount Carmel Fireworks Factory | Ħarqa ta' Murtali Tradizzjonali ta' nhar il-Festa
Il-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Żjara tal-E.T. Mons. Paul Darmanin fil-Każin.
Il-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Purċissjoni Solenni bl-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu.
Il-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Marċ Tradizzjonali ta' Filgħodu mill-Banda Queen Victoria A.D.1865.
Il-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Marċ ta' Lejlet il-Festa mill-Baned Duke of Connaught u l-Għaqda Każin Banda San Filep.
Is-Sibt, 22 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Mount Carmel Fireworks Factory | Nar tal-Art
Is-Sibt, 22 ta’ Lulju 2017
Żjara tal-E.T. Mons Mario Grech fil-każin.
Is-Sibt, 22 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Mount Carmel Fireworks Factory | Magic In the Sky
Is-Sibt, 22 ta’ Lulju 2017
Ħarqa Piromużikali
Mount Carmel Fireworks Factory | Ħarqa ta' Murtali Tradizzjonali
Is-Sibt, 22 ta’ Lulju 2017
Marċ grandjuż mill-Banda Queen Victoria A.D.1865 flimkien mal-baned Madonna tal-Karmnu tal-Balluta, Madonna tal-Karmnu tal-Fgura u Mount Carmel tal-Gżira.
Il-Ġimgħa, 21 ta’ Lulju 2017
IMG_0103
IMG_0090
IMG_0085
IMG_0088
IMG_0080
IMG_0077
IMG_0076
IMG_0066
Marċ brijuż mill-Banda San Ġużepp tal-Ħamrun.
Il-Ħamis, 20 ta' Lulju 2017
Mount Carmel Fireworks Factory | Ħarqa ta' Murtali Tradizzjonali
Bejn l-Erbgħa, 19, l-Ħamis 20 u l- Ġimgħa 21 ta' Lulju 2017
Ħarqa ta' murtali tradizzjonali matul il-ġimgħa tal-festa
Programm Vokali u Strumentali mill-Banda Queen Victoria A.D.1865
L-Erbgħa, 19 ta' Lulju 2017
 
Programm Vokali u Strumentali f’Misraħ ir-Repubblika fuq il-Planċier Artistiku taħt iddirezzjoni tas-Surmast Direttur Mro. Alfred Farrugia.
Festi Interni

Marċ mill-Banda San Ġorġ ta' Bormla

It-Tlieta, 18 ta' Lulju 2017

Marċ mill-Banda San Ġużepp ta' Ħal Għaxaq

It-Tnejn, 17 ta' Lulju 2017

Akkademja Mużiko-Letterarja fil-Knisja Arċipretali

It-Tnejn, 17 ta' Lulju 2017

 

F’għeluq il-175 Sena mill-wasla tal-Istatwa devota u artistika tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq. Bis-sehem tal-Banda Queen Victoria A.D. 1865 u s-Sopran Claire Caruana, it-Tenur Joseph Aquilina, tal-Baritonu Alfred Camilleri, u tal-Coro Bel Canto taħt id-direzzjoni tas-Surmast Hermann Farrugia Frantz. Surmast Direttur Mro. Alfred Farrugia. Jippresiedi Patri Alessandro Vella O.Carm, Provinċjal.

Pellegrinaġġ madwar it-toroq taż-Żurrieq

Il-Ħadd, 16 ta' Lulju 2017

 

Bis-sehem tal-konfraternita` tal-Beata Verġni Marija tal-Karmelu

Ħruġ tal-Istatwa Artistika u Devota tal-Madonna tal-Karmnu min-niċċa għall- Knisja Arċipretali

Il-Ħadd, 16 ta' Lulju 2017

 

Bis-sehem tal-Banda Queen Victoria A.D.1865

Riċeviment tas-Soċi
Riċeviment għal membri rġiel u bandisti ġodda

Is-Sibt, 15 ta' Lulju 2017

 

Riċeviment ta' qabel il-festa fuq il-bejt tal-każin u preżentazzjoni lill-bandisti l-ġodda.

BBQ (Armar)
Barbeque Grandjuż
Il-Ġimgħa, 14 ta’ Lulju 2017
 
Organizzat mill-Kummissjoni Armar fi Triq il-Kbira ħdejn il-Happy Return Bar, bis-sehem ta' diversi kantanti.
Dokumentarju Drammatizzat
Dokumentarju ddrammatizzat - 175 Sena Fostna
L-Erbgħa, 12 ta' Lulju 2017
 
Quddiem il-Knisja Arċipretali taż-Żurrieq, b'kitba u direzzjoni ta' Joe Farrugia (id-Dulli) sabiex jitfakkar il-175 Sena Anniversarju mill-miġja tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq.

Organizzat bejn il-V.DA Konfraternita` tal-Beata Verġni Marija tal-Karmelu A.D. 1801 u l-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq taħt il-patroċinju tal-Ministru Dr. Owen Bonnici BA, LLD, MP, Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Dokumentarju Drammatizzat (Rehearsal
Dokumentarju ddrammatizzat - 175 Sena Fostna (Rehearsals)
It-Tlieta, 11 ta' Lulju 2017
 
Quddiem il-Knisja Arċipretali taż-Żurrieq, b'kitba u direzzjoni ta' Joe Farrugia (id-Dulli) sabiex jitfakkar il-175 Sena Anniversarju mill-miġja tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq.

Organizzat bejn il-V.DA Konfraternita` tal-Beata Verġni Marija tal-Karmelu A.D. 1801 u l-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq .
Fiera Tradizzjonali 09.07.2017
Fiera Tradizzjonali
Il-Ħadd, 9 ta' Lulju 2017
 
Organizzata mill-Kumitat Ċentrali fi Pjazza San Ġorġ
Music Sensantions
Is-Sibt, 8 ta' Lulju 2017
 
Organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani fi Pjazza San Ġorġ. Ippreżentaw is-serata Pierre Cordina u Alana Bondin bis-sehem ta' wħud mill-aqwa talent lokali.
Fiera Tradizzjonali 07.07.2017
Fiera Tradizzjonali
Il-Ġimgħa, 7 ta' Lulju 2017
 
Organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani fi Pjazza San Ġorġ
Inawgurazzjoni ta' monument ġdid
Il-Ħadd, 25 ta' Ġunju 2017
 
Bis-sehem tal-Banda Queen Victoria A.D. 1685 u tlett baned tal-iScouts.

Il-ħsieb wara dan il-monument kienet il-Fondazzjoni 175 li twaqqfet apposta.

Mounument sabiex jitfakkar il-175 sena anniversarju mill-miġja tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq.
Kunċert ta' Mużika Sagra 
Il-Ħamis, 6 ta' April 2017
 
Dan sar fil-Każin tal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq fl-okkażjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa bis-sehem tal-Queen Victoria Ensemble.
Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa 
Mill-Ħamis, 6 sal-Ġimgħa, 14 ta' April 2017
 
Din il-Wirja hija imtella` mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani fil-Każin tal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq. Infetħet uffiċjalment mill-President tas-Soċjeta` Dr.Joseph Darmanin, fi tmiem il-kunċert ta' mużika sagra.  
Wirja Marjana
Mill-Ħadd, 7 sal-Ħadd, 14 ta' Mejju 2017
 
Din il-Wirja hija imtella` mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani fil-Każin tal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq. 
IMGP1041 copy
IMGP1053 copy
IMGP1058 copy
IMGP1085 copy
IMGP1088 copy
IMGP1060 copy
IMGP1061 copy
IMGP1070 copy
IMGP1073 copy
IMGP1123 copy
IMGP1229 copy
IMGP1211 copy
IMGP1111 copy
IMGP1100 copy
IMGP1205 copy
IMGP1184 copy
IMGP1147 copy
IMGP1082 copy
IMGP1143 copy
IMGP1075 copy
IMGP1142 copy
IMGP1246 copy
IMGP1250 copy
IMGP1260 copy
Kunċert ta' Mużika Sagra u Funebri 
Is-Sibt, 1 ta' April 2017
 
Il-Queen Victoria Ensemble, taħt id-direzzjoni ta' Mro.Alfred Farrugia, għall-ewwel darba tellgħat programm ta' mużika sagra u funebri fil-bażilika ta' San Ġorġ, ir-Rabat Għawdex. 
Quddiesa fl-Oratorju - 175 Sena Fostna
Il-Ħadd, 5 ta' Marzu 2017
 
Quddiesa fl-Oratorju organizzata mill-Konfraternita tal-Madonna tal-Karmnu, il-Ħadd, 5 ta' Marzu 2017.
 
Għal din l-okkazjoni nħarġet minn niċċa l-Istatwa tant devota tal-Madonna tal-Karmnu bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-175 sena anniversarju mill-wasla tal-istatwa fir-raħal taż-Żurrieq.
Pavaljuni, Bnadar u tiżjin ta' djar għal festa
 
Diversi bnadar li jittellgħu matul il-ġranet tal-festa kif ukoll tiżjin ieħor
bottom of page