Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq

Sit Uffiċjali

               Ritratti 2017             

Ikklikja fuq l-album biex tara r-ritratti b'resolution akbar
Wirja ta' Presepji 
Bejn is-Sibt, 16 u s-Sibt, 30 ta' Diċembru 2017
B'diversi presepji esebiti mtella' mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani
O
 
Kunċert mill-Queen Victoria Ensemble
Is-Sibt, 16 ta' Diċembru 2017
Bis-sehem ukoll tal-QVB Freshmen Project 2017-2018
O
 
Minn Qalb iż-Żrieraq b'risq Dr Klown 
Bejn il-Ġimgħa, 15 u l-Ħadd, 17 ta' Diċembru 2017
Organizzata mill-Kummissjoni PR b'kollaborazzjoni ma' Radju Leħen il-Karmelitani 101.4FM
O
 
Dħul tal-Vara fin-Niċċa
Il-Ħadd, 30 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Marċ tan-Nar (2017)
Il-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Mount Carmel Fireworks Factory | Ħarqa ta' Murtali Tradizzjonali ta' nhar il-Festa
Il-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Żjara tal-E.T. Mons. Paul Darmanin fil-Każin.
Il-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Purċissjoni Solenni bl-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu.
Il-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Marċ Tradizzjonali ta' Filgħodu mill-Banda Queen Victoria A.D.1865.
Il-Ħadd, 23 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Marċ ta' Lejlet il-Festa mill-Baned Duke of Connaught u l-Għaqda Każin Banda San Filep.
Is-Sibt, 22 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Mount Carmel Fireworks Factory | Nar tal-Art
Is-Sibt, 22 ta’ Lulju 2017
Żjara tal-E.T. Mons Mario Grech fil-każin.
Is-Sibt, 22 ta’ Lulju 2017
 
 
 
Mount Carmel Fireworks Factory | Magic In the Sky
Is-Sibt, 22 ta’ Lulju 2017
Ħarqa Piromużikali
Mount Carmel Fireworks Factory | Ħarqa ta' Murtali Tradizzjonali
Is-Sibt, 22 ta’ Lulju 2017
Marċ grandjuż mill-Banda Queen Victoria A.D.1865 flimkien mal-baned Madonna tal-Karmnu tal-Balluta, Madonna tal-Karmnu tal-Fgura u Mount Carmel tal-Gżira.
Il-Ġimgħa, 21 ta’ Lulju 2017
Marċ brijuż mill-Banda San Ġużepp tal-Ħamrun.
Il-Ħamis, 20 ta' Lulju 2017
Mount Carmel Fireworks Factory | Ħarqa ta' Murtali Tradizzjonali
Bejn l-Erbgħa, 19, l-Ħamis 20 u l- Ġimgħa 21 ta' Lulju 2017
Ħarqa ta' murtali tradizzjonali matul il-ġimgħa tal-festa
Programm Vokali u Strumentali mill-Banda Queen Victoria A.D.1865
L-Erbgħa, 19 ta' Lulju 2017
 
Programm Vokali u Strumentali f’Misraħ ir-Repubblika fuq il-Planċier Artistiku taħt iddirezzjoni tas-Surmast Direttur Mro. Alfred Farrugia.
Festi Interni

Marċ mill-Banda San Ġorġ ta' Bormla

It-Tlieta, 18 ta' Lulju 2017

Akkademja Mużiko-Letterarja fil-Knisja Arċipretali

It-Tnejn, 17 ta' Lulju 2017

 

F’għeluq il-175 Sena mill-wasla tal-Istatwa devota u artistika tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq. Bis-sehem tal-Banda Queen Victoria A.D. 1865 u s-Sopran Claire Caruana, it-Tenur Joseph Aquilina, tal-Baritonu Alfred Camilleri, u tal-Coro Bel Canto taħt id-direzzjoni tas-Surmast Hermann Farrugia Frantz. Surmast Direttur Mro. Alfred Farrugia. Jippresiedi Patri Alessandro Vella O.Carm, Provinċjal.

Marċ mill-Banda San Ġużepp ta' Ħal Għaxaq

It-Tnejn, 17 ta' Lulju 2017

Pellegrinaġġ madwar it-toroq taż-Żurrieq

Il-Ħadd, 16 ta' Lulju 2017

 

Bis-sehem tal-konfraternita` tal-Beata Verġni Marija tal-Karmelu

Ħruġ tal-Istatwa Artistika u Devota tal-Madonna tal-Karmnu min-niċċa għall- Knisja Arċipretali

Il-Ħadd, 16 ta' Lulju 2017

 

Bis-sehem tal-Banda Queen Victoria A.D.1865

Riċeviment għal membri rġiel u bandisti ġodda

Is-Sibt, 15 ta' Lulju 2017

 

Riċeviment ta' qabel il-festa fuq il-bejt tal-każin u preżentazzjoni lill-bandisti l-ġodda.

Barbeque Grandjuż
Il-Ġimgħa, 14 ta’ Lulju 2017
 
Organizzat mill-Kummissjoni Armar fi Triq il-Kbira ħdejn il-Happy Return Bar, bis-sehem ta' diversi kantanti.
Dokumentarju ddrammatizzat - 175 Sena Fostna
L-Erbgħa, 12 ta' Lulju 2017
 
Quddiem il-Knisja Arċipretali taż-Żurrieq, b'kitba u direzzjoni ta' Joe Farrugia (id-Dulli) sabiex jitfakkar il-175 Sena Anniversarju mill-miġja tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq.

Organizzat bejn il-V.DA Konfraternita` tal-Beata Verġni Marija tal-Karmelu A.D. 1801 u l-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq taħt il-patroċinju tal-Ministru Dr. Owen Bonnici BA, LLD, MP, Ministru tal-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali.
Music Sensantions
Is-Sibt, 8 ta' Lulju 2017
 
Organizzat mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani fi Pjazza San Ġorġ. Ippreżentaw is-serata Pierre Cordina u Alana Bondin bis-sehem ta' wħud mill-aqwa talent lokali.
Dokumentarju ddrammatizzat - 175 Sena Fostna (Rehearsals)
It-Tlieta, 11 ta' Lulju 2017
 
Quddiem il-Knisja Arċipretali taż-Żurrieq, b'kitba u direzzjoni ta' Joe Farrugia (id-Dulli) sabiex jitfakkar il-175 Sena Anniversarju mill-miġja tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq.

Organizzat bejn il-V.DA Konfraternita` tal-Beata Verġni Marija tal-Karmelu A.D. 1801 u l-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq .
Fiera Tradizzjonali
Il-Ħadd, 9 ta' Lulju 2017
 
Organizzata mill-Kumitat Ċentrali fi Pjazza San Ġorġ
Fiera Tradizzjonali
Il-Ġimgħa, 7 ta' Lulju 2017
 
Organizzata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani fi Pjazza San Ġorġ
Inawgurazzjoni ta' monument ġdid
Il-Ħadd, 25 ta' Ġunju 2017
 
Bis-sehem tal-Banda Queen Victoria A.D. 1685 u tlett baned tal-iScouts.

Il-ħsieb wara dan il-monument kienet il-Fondazzjoni 175 li twaqqfet apposta.

Mounument sabiex jitfakkar il-175 sena anniversarju mill-miġja tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq.
Kunċert ta' Mużika Sagra 
Il-Ħamis, 6 ta' April 2017
 
Dan sar fil-Każin tal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq fl-okkażjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa bis-sehem tal-Queen Victoria Ensemble.
Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa 
Mill-Ħamis, 6 sal-Ġimgħa, 14 ta' April 2017
 
Din il-Wirja hija imtella` mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani fil-Każin tal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq. Infetħet uffiċjalment mill-President tas-Soċjeta` Dr.Joseph Darmanin, fi tmiem il-kunċert ta' mużika sagra.  
Wirja Marjana
Mill-Ħadd, 7 sal-Ħadd, 14 ta' Mejju 2017
 
Din il-Wirja hija imtella` mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani fil-Każin tal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq. 
Kunċert ta' Mużika Sagra u Funebri 
Is-Sibt, 1 ta' April 2017
 
Il-Queen Victoria Ensemble, taħt id-direzzjoni ta' Mro.Alfred Farrugia, għall-ewwel darba tellgħat programm ta' mużika sagra u funebri fil-bażilika ta' San Ġorġ, ir-Rabat Għawdex. 
Quddiesa fl-Oratorju - 175 Sena Fostna
Il-Ħadd, 5 ta' Marzu 2017
 
Quddiesa fl-Oratorju organizzata mill-Konfraternita tal-Madonna tal-Karmnu, il-Ħadd, 5 ta' Marzu 2017.
 
Għal din l-okkazjoni nħarġet minn niċċa l-Istatwa tant devota tal-Madonna tal-Karmnu bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-175 sena anniversarju mill-wasla tal-istatwa fir-raħal taż-Żurrieq.
Pavaljuni, Bnadar u tiżjin ta' djar għal festa
 
Diversi bnadar li jittellgħu matul il-ġranet tal-festa kif ukoll tiżjin ieħor

Kull dritt riservat © 2019

Iddisinjat u Amministrat minn

Angelo Caruana

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon