top of page

               Ritratti 2020               

               Ritratti 2024               

Marċ tal-Ħamis_Angelo Caruana (6).jpg

Il-Ħamis 18 ta’ Lulju 2024

Marċ mill- Banda Vittoriosana San Lawrenz u Banda San Mikiel ta' Ħaż-Żabbar

Marċ b’attendenza kbira mimli briju u taqbil. Fi tmiem sar ‘show’ ta’ żbruffaturi tal-karti, sinkronazzati mal-mużika kif ukoll divertiment mingħand Drakard and Band, kif ukoll logħob bid-dawl. 

 

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

#BILĦILATAGĦNA

Robert Inguanez-9779.jpg

L-Erbgħa, 17 ta’ Lulju 2024

Programm Vokali u Strumentali

Programm Vokali u Strumentali mill-Banda Queen Victoria A.D. 1865. Il-programm inkluda varjetà ta’ mużika. Ħadu sehem il-Mount Carmel Fireworks Factory bl-akkumpanjament tan-nar mal-mużika. Ippreżenta l-programm is-Sur Alfred Camilleri.

 

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

#BILĦILATAGĦNA

Robert Inguanez-9084.jpg

It- Tlieta, 16 ta' Lulju 2024

Marċ mill-Banda Marija Annunzjata ta' Ħal Tarxien

It-tieni marċ! Mhux inqas minn ta’ qablu. Briju kbir u atmosfera ta’ festa, bir-raġun din hija l-akbar festa fiż-Żurrieq. 

 

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

#BILĦILATAGĦNA

Robert Inguanez-8003.jpg

It-Tnejn, 15 ta’ Lulju 2024

Marċ mill-Banda Lourdes tal-Qrendi

L-ewwel marċ minn sensiela matul din il-ġimgħa ta’ festa. Partitarji li ħonqu l-pjazza u allegraw lil dawk kollha li ġew iżuruna. 
Iktar ritratti fuq www.talkarmnuzurrieq.org 
Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia
#BILĦILATAGĦNA

Robert Inguanez-7454.jpg

Il-Ħadd 14 ta' Lulju 2024

Ħruġ min Niċċa

Emozzjonijiet u xi demgħa ma tonqosx. Il-ferħ waqt il-ħruġ tal-Istatwa artistika tal-Madonna tal-Karmnu min-niċċa, bl-akkumpanjament tal-Banda Queen Victoria A.D. 1865 taħt it-tmexxija tas-Surmast Mauro Farrugia. Bidu kbir u mill-isbaħ tal-festa. Ma stajniex nibdew aħjar!

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

#BILĦILATAGĦNA

BBQArmar (21).jpg

Il-Ġimgħa 12 ta’ Lulju 2024

BBQ Grandjuż – Kummissjoni Armar

BBQ kbir ieħor f’Misraħ ir-Repubblika. Attendenza kbira ddevertiet ma’ James Mercury Mifsud, Mariah Spiteri, Kayley Cuschieri, Luana Schembri, u l-Bandisti tal-Banda Queen Victoria. 

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

#BILĦILATAGĦNA

13.jpg

Il-Ġimgħa 5 ta’ Lulju 2024

Festa Tfal u l-Inawgurazzjoni tal-Pavaljuni fi Vjal Blue Grotto

Atmosfera ta’ festa! Manifestazzjoni bl-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu, bis-sehem ta’ diversi tfal u l-Banda Queen Victoria A.D. 1865. Fil-qofol ta’ din l-attività, is-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitana inawguraw 11-il pavaljun tad-dawl fi Vjal Blue Grotto

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

20240628 BBQ Kummissjoni Armar (27).jpg

Il-Ġimgħa 28 ta’ Ġunju 2024

BBQ Kumissjoni nar

Ir-reklam kien jgħid ‘BBQ Kbir’........u verament hekk kien. Il-Karmelitani Żrieraq jidhru lesti biex jiċċelebraw festa minn dawk il-kbar. Il-bieraħ ġew sostnuti l-pirotekniċi qalbiena tal-Mount Carmel Fireworks Factory li bil-ħila tagħhom se jkunu qegħdin ipinġu sew fuq l-art w’anke fis-smewwiet. GRAZZI Kummissjoni Nar.

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

Robert Inguanez-4477.jpg

Il-Ġimgħa 14 ta’ Ġunju 2024

Ftira Night

Murtali, arja nadifa, veduti sbieħ, ftira w’inbid, logħob tat-tombla w atmosfera ta’ rilassament kienu l-fatturi ta’ lejla Sajfija tipikament Maltija mill-isbaħ. Grazzi w Prosit lis-Sezzjoni Nisa Karmelitani li ma jieqfu qatt jorganiżżaw attivitajiet sbieħ bħal dawn.

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

Robert Inguanez-2206.jpg

Il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju 2024

Akkademja Mużiko-Letterarja

Akkademja Mużiko-Letterarja bis-sehem tal-Banda Queen Victoria A.D. 1865. Il-Banda kienet taħt id-direzzjoni tas-Surmast Mauro Farrugia. Ħadu sehem mal-Banda t-Tenur Charles Vincenti u l-Baritoni Alfred Camilleri.

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

Robert Inguanez-1214.jpg

Il-Ħadd 28 t’April 2024

Pellegrinaġġ bil-vara ta’ San Ġużepp

F'dan il-pellegrinaġġ, ħadu sehem ukoll seba' fratellanzi Ġużeppini minn Malta u Għawdex, apparti l-Fratellanza ta' San Ġużepp taż-Żurrieq. Dawn huma Fratellanza San Ġużepp ta’ Ħal Għaxaq, Fratellanza San Ġużepp ta’ Ħal Kirkop, Fratellanza San Ġużepp ta’ Ħaż-Żebbuġ, Arċikonfraternità San Ġużepp tal-Belt Valletta (Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu), Fratellanza San Ġużepp tal-Imsida, Il-Fratellanza San Ġużepp - Il-Qala (Għawdex) u l-Arċikonfraternità ta' San Ġużepp tar-Rabat tal-Imdina. Dan il-pellegrinaġġ kien immexxi mir-Rev. Patri Clive Camilleri OFM, Gwardjan tal-Komunità Franġiskana fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesu fir-Rabat tal-Imdina.

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

Robert Inguanez B-9863.jpg

Il-Ħamis 21 ta’ Marzu 2024

Kunċert Funebru

Antonio Miruzzi, Bach, Edward Elgar, Vivaldi, Silvio Barbara, Jenkins u Mro.Mauro Farrugia – kollha kompożituri li tagħhom indaqqu siltiet mużikali varjati fl-istil. Daqqew il-Freshmen Project u l-Queen Victoria Ensemble. Kollha biċċiet melodjużi u fl-istess ħin melankoniċi li jgħinu lir-ruħ titqanqal.. 

Ħajr: Lenti Karmelitana Grupp Multimedia

bottom of page