top of page

Sezzjoni Żgħażagħ

Chairperson: Jeffrey Cachia

Viċi-Chairperson: Jake Caruana Sciberras 

Segretarja: Maria Cassar

Assistenta Segretarja: Mariah Ciappara

 Kaxxier: Charlot Zahra

Membri:

Abdilla Isaac

Camilleri Dorian

Farrugia Chantea

Grech Owen

Pace Charlot

Sacco Muscat Kelsey

Stivala Carlos

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani twaqqfet nhar il-Ħadd, 11 ta’ April 1993 bl-għan ewlieni tagħha jkun li tattira aktar żgħażagħ lejn il-każin, matul is-sena kollha u li ż-żgħażagħ jibda jkollhom irwol importanti aktar minn qabel fil-festa u l-ħajja tal-każin. L-ewwel kumitat maħtur kellu 7 membri biċ-chairperson ikun is-Sur Ignatius Farrugia.
 

Mit-twaqqif ta’ din is-sezzjoni, il-kumitat tagħha nbidel kull sena iżda l-għan ewlieni ma nbidel qatt, u qatt ukoll ma naqsitx il-ħidma. Is-Sezzjoni Żgħażagħ dejjem kienet u għadha ta’ għajnuna għall-Kumitat Ċentrali u d-diversi Sezzjonijiet u Kummisjonijiet oħra meta din tiġi mitluba. Tul dawn is-snin, din is-sezzjoni tellgħet għadd kbir ta’ attivitajiet li jvarjaw minn discos u boat parties, sa serati teatrali, flimkien mal-kumpanija teatrali Luliana, ħarġiet kulturali, ikliet, iljieli sajfin u kunċerti fost l-oħrajn. Tul is-snin ittellgħu wkoll għadd ta’ wirjiet fosthom ta’ xogħol u snajja', tal-ganutell, ta’ statwetti, tal-Ġimgħa l-Kbira, tal-cross stitch, dwar il-festa u l-banda u tat-tajr.

Il-ħidma għall-festa qatt ma naqset min din is-sezzjoni. Wieħed mill-irwoli li għandha din is-sezzjoni hu l-organizzazzjoni tal-briju fil-festa u għalhekk tieħu ħsieb li fil-marċi joħorgu għadd ta’ bnadar, isiru features, dekorazzjonijiet brijużi u dak kollu li jġib miegħu il-briju. Kienet ukoll is-Sezzjoni Żgħażagħ li ħadet l-inizjattiva biex isiru diversi kanzunetti fosthom ‘Storja ta’ Suċċess’, ‘Karmelitani’, ‘Universali’ ‘il-Kulur Blu’ u l-kanzunetta f’forma ta’ talba ‘Sliem Għalik’. Is-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani ħadet ukoll l-inizjattiva jew daħlet għall-impenn finanzjarju ta’ diversi proġetti kemm għall-briju u l-festa inġenerali. Fost dawn insibu l-armar ta’ Vjal il-Blue Grotto, il-pavaljun tad-dawl imżanżan fl-1997 u dak imżanżan fl-2015 li ħadlu postu,  l-imrewħa tal-briju mżanżna fl-1998 u dik li ħaditilha postha fl-2003, l-umbrella mekkanizzata mżanżna fl-2001, pavaljun bil-kliem ‘Banda Queen Victoria – l-Ewwel Banda fiż-Żurrieq’ fl-2005, ballun mekkanizat għall-briju fl-2008, statwa ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux fl-2013, il-pavaljuni mal-faċċata tal-każin fl-2015 u diversi proġetti oħra speċjalment għall-briju.

bottom of page