Kull dritt riservat © 2019

Iddisinjat u Amministrat minn

Angelo Caruana

Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq

Sit Uffiċjali

Kummissjoni Nar

Farrugia Emanuel (Chairperson)

 

Zahra Daniel (Kaxxier)

 

Camilleri Emanuel (Licencee)

 

Farrugia Rose (Segretarja)

 

Borg Tony (Rappreżentant fil-Kumitat Ċentrali)

 

Zahra Adrian, Farrugia David, Caruana Redeemer u Micallef Joseph.

.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon