Kull dritt riservat © 2019

Iddisinjat u Amministrat minn

Angelo Caruana

Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq

Sit Uffiċjali

Kummissjoni Banda

Chircop Carmel (Chairperson)

Grixti Charlot (Delegat tal-Banda)

 

Grixti Marco (Assis. Delegat tal-Banda)

Cassar Gaetana (Delegat Bandisti Nisa)

Mro. Farrugia Alfred (Surmast Direttur)

Mro. Farrugia Mauro (Ass. Surmast Direttur u Arkivista)

Farrugia Charles (Segretarju)

 

Grixti Charlie, Scerri Andrew, Gauci Clyde, Pace Angelica

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon