Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria, Żurrieq

Sit Uffiċjali

Kummissjoni Armar

D’Amato Edward (Direttur)

 

Farrugia Lino (Assis. Direttur)

 

Mizzi Fabrizio (Segretarju)

Zammit Aldo (Kaxxier)

Membri: Farrugia Joseph, Camilleri Leon, Cassar Joseph, Chetcuti Godfrey, Brincat David, Brandon Borg, Cachia Jeffrey, Aquilina Kurt u Theuma Emanuel

Kull dritt riservat © 2020

Iddisinjat u Amministrat minn

Angelo Caruana

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon