Kumitat Ċentrali

Presidenti Onorarji
 

Is-Sur Anthony Azzopardi

Perit Karmenu Vella, Kummissarju Ewropew Malti

Onor. Dr. Marlene Farrugia M.P.

Is-Sur Joe Mangion

Is-Sur Louis Zammit

Is-Sur Emanuel Camilleri

 

Dr. Darmanin Joseph (President)

 

Borg Tony (Viċi-President)

Mamo Alan (Segretarju)

Camilleri Leon (Assis. Segretarju)

Block Kevin (Teżorier)

Tanti Dorian (Assis. Teżorier u Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi)

 

 Chircop Carmel (Chairperson Kummissjoni Banda)

D’Amato Edward (Direttur tal-Armar)

 

Farrugia Lino (Assis. Direttur tal-Armar)

Sammut Gordon (Direttur tal-Każin u Attivitajiet)

Farrugia Rose (Assis. Direttur tal-Każin u Attivitajiet)

Vella Charlie u Farrugia Claude (membri)

 

Reviżuri

 

Direttur Spiritwali

 

Patri Renald Lofreda O.Carm