top of page

Kumitat Ċentrali

Presidenti Onorarji

Is-Sur Anthony Azzopardi

Perit Karmenu Vella, Kummissarju Ewropew Malti

Onor. Dr. Marlene Farrugia M.P.

Is-Sur Joe Mangion

Is-Sur Louis Zammit

Is-Sur Emanuel Camilleri

 

Dr. Darmanin Joseph - President
Borg Tony - Viċi President

Mamo Alan - Segretarju

Camilleri Leon - Assistent Segretarju

Block Kevin - Teżorier

Dorian Tanti - Assistent Segretarju/ Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi

Chircop Carmel - Chairperson Kummissjoni Banda

D’Amato Edward -  Direttur tal-Armar

Farrugia Lino - Assistent Direttur tal-Armar

Sammut Gordon - Direttur tal-Każin u Attivitajiet

Farrugia Rose - Assistent Direttur tal-Każin u Attivitajiet

Membri

Vella Charlie

Farrugia Claude

 

Reviżuri

 

Direttur Spiritwali

 

Patri Renald Lofreda O.Carm

bottom of page